Narcyz

Jest interpretowane jako próżność, egocentryzm i miłość do siebie. Jeśli kwiat wydaje się żywy, oznacza to krótkie i chwilowe szczęście, a jeśli wydaje się zwiędły, sen może nam mówić o naszej niezdolności do zaakceptowania starzenia się lub upadku projektu.