Afront

Jeśli cierpisz, oznacza to nieoczekiwany sukces. Jeśli robi to ktoś inny, oznacza to problemy i spory rodzinne lub zawodowe.