Nudności

Coś wokół ciebie powoduje, że czujesz się zmartwiony, ale musisz zadbać o swój nawyk nadmiernego myślenia, ponieważ robisz to, dopóki nie poczujesz zawrotów głowy z powodu własnych problemów.