Ciemność

Symbolizuje lęki i niepokój. Również podświadoma zasłona, którą nakładamy na nasze własne koszmary.