Uchwyt

wskazuje, że istnieje zagrożenie i zostaniemy uratowani, ponieważ działamy ostrożnie.