Litera Y

Symbolizuje pragnienie, aby dylemat w twoim życiu dobiegł końca. Chcesz dotrzeć do unii sprzeczności.