Litera P.

Śniący potrzebuje kogoś, na kim mógłby się oprzeć, lub można to również zinterpretować jako odbicie naszych lęków w życiu.