Parasol

Wielu autorów sny z parasolami interpretuje jako możliwość ochrony, ale dyskomfort związany z koniecznością dostosowania się do schronienia, mówi nam o utracie niezależności.