Pastor

W snach pastor jest także przewodnikiem, a jeśli śnimy, że jesteśmy pastorami, to ujawnia naszą ambicję przewodzenia innym.