Różaniec

Próbujesz szukać nadprzyrodzonej ochrony, ale jak każda inna forma modlitwy, może to odzwierciedlać twoje pragnienie, aby inni znosili twoje problemy.