Kapłan

Ta liczba jest często związana z rodzajem wiary religijnej, którą mamy, ale nawet w przypadku osób, które nie mają religii, kapłan symbolizuje intymne pragnienie duchowego pokoju lub w niektórych przypadkach mistyczne dążenie. Bardzo ważne będzie rozważenie uczuć, które wywołuje ten sen.