Litera U

Jest interpretowana jako mądrość nieświadomości, która jeszcze nie została odkryta, ale którą już masz w sobie.