Po omacku

Jesteśmy ślepi na okoliczności i istnieje niebezpieczeństwo, że zostaniemy wykorzystani, zarówno pod względem materialnym, jak i sentymentalnym.