Litera X

To pragnienie wyjścia poza tajemnicę, a także pokonania wszystkich trudności, które napotykasz, bez lęku przed niebezpieczeństwem.