Obfitość

Ten sen pokazuje nam, że żyjemy w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa i że zbliża się skomplikowana sytuacja, w której nasze zasoby materialne mogą zostać uszczuplone.