Przepaść

Otchłań stanowi zagrożenie. Jeśli w to wpadniemy, ostrzega nas to przed jakimkolwiek katastrofalnym zakończeniem. Jeśli upadniemy, ale możemy się wydostać, oznacza to, że istnieje możliwość trudnego oddzielenia się od katastrofy. To samo dzieje się, gdy pokonamy przepaść kruchym mostem. Jeśli to widzimy, ale nie wpadamy w to, jesteśmy na czas, aby uniknąć złych rzeczy.