Adam i Ewa

Kolejne narodziny w rodzinie. Sukces emocjonalny i zawodowy.