Naprzód

Wskazuje, że śniący ma nadmierne ambicje.