Dług

Sen o długach wskazuje na wyrzuty sumienia lub strach przed niewywiązaniem się ze zobowiązań. Oznacza również chęć osiągnięcia porozumienia.