Do widzenia

Jeśli ktoś nas opuści, porzucimy coś, co w ogóle nie przynosi nam korzyści. Jeśli żegnamy się z jakąś osobą, oznacza to, że wkrótce ją zobaczymy. Jeśli płaczemy przy pożegnaniu, czeka nas wielkie szczęście.