Adopcja

Jeśli w rzeczywistości nie masz dzieci, oznacza to, że chcesz je mieć. Jeśli je masz, oznacza to, że wykonujemy obowiązki, które nie należą do nas, co jest przyczyną zarówno podziwu, jak i przeszkód.