Alarm

Zmieniająca się sytuacja, przeciwności losu.