Schronisko

Jeśli jest pełny, zapowiada następny odpoczynek. Jeśli jest pusty, wróży hańbę.