Poduszka

Emocjonalne przyjemności, chyba że są brudne. Jeśli jest rozdarty, oznacza smutek i samotność.