Amoniak

Trudne relacje. Będziesz cierpieć wykroczenia.