Kłopot

Bycie w tarapatach ostrzega Cię przed myśleniem o ich rozwiązaniu. Widok innych ludzi w tarapatach wskazuje, że napełniłeś rywali zwątpieniem i zakłopotaniem.