zatoczka

Jeśli woda jest delikatna, oznacza radość. Jeśli woda jest cienista lub sucha, oznacza to utratę lub chorobę.