Arsenał

Możliwa niezgoda wśród krewnych lub przyjaciół.