Mordowanie

Wskazuje, że mamy poważne konflikty wewnętrzne. Analiza jest konieczna. Musimy się ochłodzić, wykonując ćwiczenia lub inne podobne czynności.