Automat

Wskazuje, że rezygnujemy z podejmowania nowych twórczych inicjatyw. Utknęliśmy.