Wagi, pochylenie i ciężary

Nasze świadectwo będzie potrzebne, aby wyjaśnić niejasną kwestię.