Błogosławieństwo

Błogosławieństwo przepowiada pomoc i ochronę. Błogosławieństwo innej osoby oznacza smutek.