Bestia

Śnienie o bestii jest wypaczonym odbiciem naszego sumienia, ponieważ oskarża nas o coś złego, co nas dręczy. Jeśli to przerażająca bestia, ten sen ujawnia nam, że nadal jesteśmy przywiązani do dziecięcych lęków i kompleksów winy. Jeśli bestia jest kusząca, to odzwierciedla nieufność wobec siebie i strach przed naszymi słabościami. Pojednawcza i przyjazna bestia ujawnia naszą skłonność lub chęć zmniejszenia naszej winy z powodu naszych grzechów.