Strażacy

Widok ich pracujących zapowiada wielkie trudności. Po wyłączeniu ognia oznacza to, że Twoje obawy się skończą.