Wujku, wujku

Otrzymasz przyjemne wieści, dobrych przyjaciół, pokorę i romans u drzwi.