Łajno, obornik, odchody zwierzęce

Śnienie o odchodach zwierząt jest oznaką szczęścia i dobrobytu.