Więzy

Sen o łańcuchach wskazuje, że obecne problemy powstały w przeszłości. Zerwanie łańcucha zwiastuje koniec problemów.