Nieład

Spowodowanie tego oznacza łzy i oburzenie. Spójrz na to oznacza możliwość zajścia wypadku.