Wyścig

Wyścig pieszy wskazuje na ewolucję twojej sytuacji. Wyścig konny wskazuje na zarabiających. Wyścig samochodowy, głębokie pragnienie zmiany.