Niezgoda

Promowanie go oznacza kłótnie i spory rodzinne.