Zasadzka

Przygotowanie zasadzki oznacza, że ​​spryt i siła będą sprzyjać ci w twoich działaniach. Wpadnięcie w zasadzkę zapowiada ryzyko niespodziewanych konfliktów.