Ostroga

Widok ich zwiastuje zmartwienia. Noszenie ich oznacza, że ​​nie masz takiej siły charakteru, jaką udajesz.