Hojność

Bycie hojnym oznacza wzrost ekonomii lub zwiększenie liczby krewnych.