Dzianie, chusteczka

Widok kogoś robiącego na drutach lub zobaczenie dużej ilości tkanek zwiastuje dobrobyt, bogactwo i płodność. Jeśli tkanki zostaną zniszczone lub uszkodzone, oznacza to nieszczęście i utratę mienia. Śnienie, że chcemy robić na drutach, a nie potrafimy lub nie umiemy robić na drutach, ujawnia twórczą niezdolność lub bezpłodność.