Człowiek

Silny i przystojny mężczyzna to ulotne szczęście. Mały i słaby człowiek to lenistwo i niestałość. Nieznany człowiek jest oznaką niewdzięczności i zdrady. Uzbrojony człowiek to strach i niepewność.