Odwiedzac

Potknięcie się o nas wskazuje na problemy zawodowe lub rodzinne. Jeśli coś nie poszło dobrze, to znaczy, że nie włożyłeś w to zbyt wiele pracy.