Ucieczka

Ucieczka przed kimś lub z jakiejś sytuacji oznacza strach i udrękę.