Oświetlenie

Ogromna błyskawica oznacza nową Nadzieję. Słabe błyskawice oznaczają chorobę i niepokój.