Niestrawność

Niestrawność oznacza możliwą chorobę spowodowaną nadmiarem. Spotkanie z nieprzyjemną (-ymi) osobą (-ami).