Mydło

Niepokój, niechęć, represje, zło dla pasażerów i delikatny charakter.